Daulah Melayuwiyah Islamiyah
Kota Setar, Kedah - Rabu Oktober 30, 2020
Hukum Kanun Kedah

Sistem Pemerintahan Kerajaan Melayu dalam Hukum Kanun Kedah

Manuskrip Hukum Kanun Kedah yang juga dikenali sebagai Undang-undang Kedah merupakan tinggalan warisan sejarah alam Melayu yang penting. Manuskrip ini mempunyai 10 versi dari sumbar yang berbeza-beza, tetapi isinya merujuk kepada undang-undang yang sama. Manuskrip ini adalah satu-satunya bukti terawal pentadbiran di negeri-negeri Islam berdasarkan syiar Islamiyah.

Tarikh terawal undang-undang ini mula ditulis (penguatkuasaan lebih awal) ialah pada tahun 17 Jun 1650 masihi ketika zaman pemerintahan Sultan Rijaluddin Muhammad Shah yang bersemayam di Kota Naga, Mukim Pering, Kubang Pasu berdasarkan petikan "Pada tarikh seribu enam puluh tahun, tahun Zai, pada tujuh belas hari bulan Jamadilakhir, hari Jumaat, bahawa pada ketika itu maka adalah dititah Syah Alam Yang Maha Mulia terjunjung ke atas jemala paduka raja suruh salin ambil taruh undang-undang perbuatan Datuk Besar di Hulu, alaihi rahmatullah supaya sudahlah tahu hukum sedikit-sedikit. Tarikh akhir penambahan dalam Hukum Kanun Kedah yang diketahui adalah pada tahun 1807 masihi berdasarkan petikan "Maka pada zaman Paduka Seri Sultan Ahmad Tajuddin Halim Syah ibni Sultan Abdullah Mukaram Syah naik kerajaan pada tarikh seribu dua ratus dua puluh dua tahun, tahun Alif, dilebihkan tinggi bunga emas dan bunga perak sebab baginda sampai sendiri mengadap raja maha besar ke benua Siam".

Manuskrip ini turut memberi maklumat tentang adat raja-raja, gelaran, kedudukan raja-raja di Balai Istana dan pembesar serta gelaran yang lain yang bersangkutan dengan penguatkuasaan undang-undang. Berikut adalah fasal keturunan gelar itu dibahagi daripada nama raja raja itu, dibahagikan, pertama, Paduka; kedua, Maha; ketiga, Seri; keempat, Raja; kelima, Tun; keenam, Sang. Tuha itu nama Paduka Maha Menteri iaitu penghulu hakim dengan bawahnya ada Menteri Tuha (hakim-hakim) yang memakai gelaran Seri Paduka Tuan. Datuk bendahara itu digelar Paduka Seri Perdana Menteri Mangkubumi. Jika ada hendak dijadikan dua maka bergelar Datuk Paduka Seri Maharaja dan yang satu lagi Datuk Bendahara Muda. Pada adat raja-raja di benua Siam gelar demikian itu bahasa Siam Chao Phaya Kersan. Kepala begai segala tun digelar Tun Pekerma Dewa.

Apabila dilihat secara keseluruhannya, kita dapati beberapa fasal yang menyebut undang-undang ini ditulis berdasarkan pada zaman kesultanan yang tertentu melibatkan Kedah, Melaka, Johor dan Aceh yang memakai gelaran Yang Di Pertuan Yang maha Mulia kemudian diselang-seli dengan ganti panggilan Maulana Syah Alam yang Maha Mulia.

Undang-undang Maritim

Undang-undang perkapalan dalam Hukum Kanun Kedah ini ditulis untuk pekerjaan Syahbandar dan Laksamana

Walaupun pelabuhan Kedah menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang dikunjungi oleh pedagang dari benua Eropah, India, China dan lain-lain, namun hal ini tidak menghalang rajanya mengisytiharkan Kedah sebagai sebuah negeri Islam. Dalam teks yang dikaji, terdapat penyataan bahawa undang-undang yang disuruh buat oleh raja adalah untuk negeri Islam.

syahdan adalah dibicarakan Syah Alam Yang Maha Mulia dan Yang Dipertuan Yang Maha Mulia menyuruh perbuat undang-undang bandar kepada datuk-datuk yang tersebut itu supaya tetap adat bandar dan pekerjaan syahbandar di dalam negeri Islam

Gambaran kapal Jong mendekati pelabuhan.

Undang-undang maritim ini dipercayai digunapakai di pelabuhan lama Tanjung Salang di Telong Tanahseri juga dikenali sebagai Pelabuhan Junk Ceylon yang mana Belanda turut membuka lojinya di sana lebih dari 100 tahun, Kuala Muda dan Kuala Kedah serta Pelabuhan di Melaka, Johor, Patani dan Ligor.

Di dalam undang-undang maritim ini, dijelaskan fungsi Syahbandar kuala, Syahbandar darat, panglima kuala dan panglima darat yang memakai gelaran Laksamana. Inilah perkenaan undang-undang pada zaman Raja Setia Bijaya namanya dan Raja Jalil Putera jadi syahbandar. Muafakatlah Datuk Besar dengan Orang Kaya Maharaja Indera dan Orang Kaya Seri Maharaja Khana-khana dan segala pegawai. Masa itu panglima bandar Datuk Laksamana Cik Syahadin.

Benua Siam Ayuthia turut menggunakan peranan Syahbandar untuk kesemua pelabuhan utamanya termasuk di Tanjung Salang dan Bangkok sejak dari zaman pemerintahaan Raja Narai berdasarkan bukti asli surat menyurat yang sangat banyak di antara VOC Belanda dan Chao Phaya Pakelang yang diarkibkan di Indonesia. Bukti Surat menyurat mampu menyangkal kesemua yang bersalahan dalam hikayat dan catatan sejarah. Ini bermakna, Benua Siam Ayuthia adalah negara Islam yang berdaulat. Di sini ditekankan sejarah Melayu itu tidak boleh disempadankan begitu sempit sehingga sempadan selepas kejatuhan Benua Siam pada 1769 dan perjanjian Thai-British 1904 itu, pemerintah itu adalah Government dan kerajaan itu adalah Kingdom yang wujud pada masa dan zaman yang berbeza.

Sistem timbangan dan Matawang

Unit Timbangan dalam Hukum Kanun Kedah

Dalam teks Undang-undang Pelabuhan Kedah yang dikaji terdapat juga penggunaan beberapa aspek budaya perdagangan dan perniagaan Melayu yang berasaskan Islam. Hal ini jelas termaktub dalam fasal yang mengandungi mafhum ayat al-Quran seperti berikut:

"Hendaklah sempurna oleh kamu segala sukatan dan timbangan segala ia isi negeri kamu."

Penggunaan ayat al-Quran dalam Undang-undang Pelabuhan Kedah ini dengan jelas menunjukkan bahawa budaya perdagangan dan perniagaan Melayu yang berasaskan Islam sudah wujud dan masih diamalkan sehingga ke hari ini.

Hukum Kanun Kedah banyak menyatakan bayaran dalam urusan Syahbandar dan hukuman denda dalam unit timbangan dan matawang. Antaranya yang kerap kali disebut adalah paha, tera, mas dan tahil. Unit ini juga turut sama diguna pakai dalam perdagangan antara Benua Siam Ayuthia dan VOC Belanda. Di dalam sepucuk surat daripada VOC Belanda kepada Paduka Chao Phaya Pakelang yang bertarikh 20 Ogos 1764, ia menyebut,

Sahabat bersahabat dengan terusan terpelihara hingga sekarang ini antara kedua pihak hazrat Paduka Seri Sultan (Borommakot) dan kompeni Wilandawi Yang Mulia maka Paduka Chao Phaya Pakelang pada akhir tukar menukar beberapa perkataan telah sudah terbujuk pada orang kelang pada hal melakukan diketuan pada empat puluh mas dan rial pada lima puluh atau lima puluh mas sekati perak demikian lagi yang orang kelang itu sudah menerima kembalikan kepada kompeni empat puluh kati perak yang telah diambilnya dengan tiada patut.

"Gambaran kapal perdagangan"

Surat di atas memberi maksud VOC Belanda yang telah memulangkan lebihan wang kepada kilang tekstil di Benua Siam yang mana pada masa itu industri tekstil adalah antara industri yang paling utama. VOC Belanda pada masa itu telah membekalkan kain dan benang dari Eropah dan India serta memasarkan secara ekslusif ke pasaran Jepun dan Eropah.

The buzz of the little world

… syahdan adalah dibicarakan Syah Alam Yang Maha Mulia dan Yang Dipertuan Yang Maha Mulia menyuruh perbuat undang-undang bandar kepada datuk-datuk yang tersebut itu supaya tetap adat bandar dan pekerjaan syahbandar di dalam negeri Islam …

I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now. When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath

It wasn't a dream

by FRANZ KAFKA

One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment.

His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked. "What's happened to me?" he thought. It wasn't a dream. His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table - Samsa was a travelling salesman - and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. Gregor then turned to look out the window at the dull weather.